Добуш берүү жолу менен саясий элитанын рейтингин аныктайбыз

Учурдагы жогорку кызматтагы кыргыз саясий элитасынын рейтингин добуш берүү аркылуу аныктайбыз. Кайсы саясатчыга эл көбүрөөк ишенет экенин билели.