Табышмак

Канча айлана бар? Бирөө эмес…

Сүрөттү карап канча айлана бар экенин табыңыз. Алгач көзгө сүрөттүн так ортосундагы кара айлана көрүнөт. Көпчүлүк 1 деген жоопту беришет, бирок андай эмес жакшылап караңыз..

Жообу жөнөкөй.

Ортодогу кара айланадан тышкары ар бир кабатта төрттөн айлана бар. Туура жообу 17.

Яндекс.Метрика